Czemu będzie poświęcone seminarium

 • Umiejętności obserwacji i diagnozy u pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi narządu żucia (ang. Temporomandibular disorders – TMD).
 • Paplacja mięśni u pacjentów z TMD.
 • Wspólna ocena u pacjentów z TMD.
 • Wpływ postawy na problemy TMD. Wstęp do fizjoterapii TMD.
 • Anatomia narządu żucia w aspekcie funkcjonalnym: mięśnie, ssż i współpraca z zębami.
 • Badanie T-Scan a zastosowanie aparatu listkowego podobieństwa i różnice.
 • Sposoby przywracania utraconej stabilizacji ortopedycznej na poziomie zębów.
 • Sposoby przywracania utraconej stabilizacji ortopedycznej na poziomie mięśni i ssż.
 • Badania dodatkowe u pacjentów z problemami narządu żucia: badania obrazowe (CBCT, MRI kiedy, dlaczego).
 • Farmakoterapia celowana na mięśnie i stawy w obrębie narządu żucia.
 • Szyny ortopedyczne jako wstępny warunek do ostatecznego leczenia odtworzeniowego.
 • Diagnozowanie ograniczonej ruchomości żuchwy.
 • Diagnozowanie odgłosów akustycznych w ssż i sposoby ich redukcji.

Czego się nauczysz

 • Badania mięśni głowy i szyi.
 • Mięśnie agonistyczne i antagonistyczne w relacji do pacjentów z TMD.
 • Dlaczego występuje blokowanie się ruchu w ssż.
 • Dlaczego niektóre odgłosy akustyczne w ssż są groźne, a inne nie.
 • Kiedy i dlaczego zlecić obrazowanie (CBCT i MRI).
 • Jak odczytać i interpretować CBCT i MRI.
 • Jak zidentyfikować pacjentów wysokiego ryzyka w trakcie leczenia.
 • Jak zidentyfikować zmiany postawy związane z TMD.
 • Dlaczego i kiedy współpraca z fizjoterapeutą jest potrzebna.
 • Jak zidentyfikować pacjentów TMD w swojej praktyce.
 • Jak wybrać i zastosować właściwą terapię dla różnych grup pacjentów z TMD.
 • Jak stworzyć wzorzec „odsyłania” dla trudnych pacjentów z TMD, których nie możesz przyjąć.
 • Jakie metody leczenia wybrać w przypadku pacjentów z TMD o charakterze przewlekłym (nawroty)

Zakres zajęć praktycznych

 • Omówienie wywiadu i wstępnej oceny pacjenta zgłaszającego się z powodu zaburzeń czynnościowych narządu żucia.
 • Pokaz wzorców ruchowych i ich odmienności u pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi narządu żucia.
 • Pokaz kliniczny i laboratoryjny wykonawstwa szyny stabilizującej u pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi narządu żucia.
 • Analiza zdjęć CBCT i MRI pod kątem przydatności w postawieniu prawidłowej diagnozy u pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi narządu żucia.
 • Pokaz ćwiczeń mięśniowych stosowanych w celu przywrócenia prawidłowej pracy narządu żucia (mięśnie, stawy skroniowo-żuchwowe).
 • Samodzielne przygotowanie planu leczenia dla wybranego przypadku klinicznego omówionego z Spear Education (np. problemy z ssż pod kątem odbudowy protetycznej Ann/Meghan itp.).
 • Samodzielne przygotowanie planu leczenia dla przypadku klinicznego przedstawionego przez kursanta.

Prowadzący

 • lek. dent. Błażej Szczerbaniewicz

  Lekarz stomatolog, wykładowca, lider, prowadzący i opiekun klubu dyskusyjnego wg filozofii Spear Education. Lekarz stomatolog specjalizujący się od ukończenia studiów w zaburzeniach czynnościowych narządu żucia i leczeniu interdycyplinarnym. Od 1999 roku związany z European Academy of Craniomandibular Disorders (EACD) i American Academy of Orofacial Pain (AAOP). Prezydent Elekt EACD na lata 2012-2013. Praktyk i ceniony wykładowca m.in. Wydawnictwa Kwintesencja, Dentsply Polska…

Formularz do zapisu na szkolenie: "Problematyka okluzji i zaburzeń czynnościowych narządu żucia w stomatologii w ujęciu interdyscyplinarnym – Poziom II"

w dniu: 23 maja 2023 r.

Podmiot *

Dane uczestnika szkolenia

Dane do faktury

Zgody *