Czemu będzie poświęcone seminarium

 • Jak kluczowa jest etiologia ścierania się zębów dla prognozy leczenia. Jak identyfikować wzorce ścierania się zębów jako wynik działania różnych etiologii i co to oznacza dla planu leczenia oraz jego przewidywalnego długotrwałego efektu końcowego.
 • Zrozumieć jak pozycja zęba, poziom dziąseł, poziom brodawek i okluzja mogą zmienić się wraz z ścieraniem się zębów i co to oznacza dla potencjalnych opcji leczenia.
 • Ustaleniu czy pionowy wymiar zwarcia może zmieniać się wraz ze ścieraniem się zębów. Jak ustalić nowy pionowy wymiar zwarcia jeśli zajdzie taka konieczność?
 • Systematyczne, krok po kroku, proste w zastosowaniu podejście do planowania leczenia pacjentów z patologicznie startymi zębami.
 • Dlaczego i kiedy metody ortodontyczne, zabiegi periodontologiczne lub ortognatyczne należy zastosować u pacjentów z patologicznym starciem zębów oraz co wybrać ze wszystkich dostępnych możliwości.
 • Jak zoptymalizować przewidywalność leczenia i rozłożyć koszty używając materiałów kompozytowych w terapii wstępnej długoterminowej. Jak dzielić leczenie na etapy w przypadkach uogólnionego patologicznego starcia się zębów.
 • Jaki rodzaj materiałów do odbudowy zastosować jako wypełnienia zębów przednich i bocznych u pacjentów z patologicznie startym uzębieniem i jak omówić ich długotrwałość z pacjentem.
 • Budowanie zwarcia u pacjentów tzw. Dual-bite.
 • Budowanie zwarcia u pacjentów z wadami ortodontycznymi np. z klasą II, III czy zgryzem otwartym czy głębokim.

Czego się nauczysz

 • Dlaczego drogi oddechowe są ważną częścią diagnostyki różnicowej patologicznego starcia się zębów.
 • Diagnozować i planować leczenie pacjentów z patologicznie startym uzębieniem uwzględniając etiologię starcia się zębów, ich rodzaj oraz sposoby leczenia interdyscyplinarnego.
 • Jak najprecyzyjniej zaprojektować zwarcie u pacjentów w odniesieniu do tego jak pacjent ściera swoje zęby.
 • Jak zarządzać efektem końcowym leczenia pod kątem estetycznym w oparciu o pozycję zęba, poziom dziąseł i zmiany zgryzu w procesie ścierania się zębów.
 • Pełnego zrozumienia pionowego wymiaru zwarcia – kiedy i jak to zmienić.
 • Różnic pomiędzy wieloma opcjami leczenia interdyscyplinarnego.
 • Jak zweryfikować diagnozę i plan leczenia poprzez terapię wstępną wykorzystującą rejestrację zwarcia z wykorzystaniem rejestratów listkowych, nadbudowy kompozytowe bezpośrednie, czy uzupełnienia protetyczne tymczasowe pod kątem zoptymalizowania przewidywalności leczenia.
 • Jak stworzyć plan leczenia patologicznie startego uzębienia, który pozwoli z dużym prawdopodobieństwem na odniesienie sukcesu.

Zakres zajęć praktycznych

 • Demonstracja i wykonanie techniką druku 3D mock-up’u kompozytowego na podstawie zaplanowanego cyfrowo wax-up’u.
 • Rejestracja cyfrowej prawidłowej przyszłej płaszczyzny zwarcia.

 • Demonstracja cyfrowych tymczasowych overlay’i na zębach pacjentów z poziomym starciem zębów.

 • Demonstracja cyfrowych uzupełnień tymczasowych u pacjentów z pionowym starciem zębów.

 • Demonstracja cyfrowych prowadzeń grupowych dla ruchów protruzyjnego i bocznych przy zaplanowanym wcześniej modelu zwarcia.

 • Samodzielne przygotowanie planu leczenia dla wybranego przypadku klinicznego omówionego z Spear Education (np. problemy z patologicznie startym uzębieniem itp.).
 • Samodzielne przygotowanie planu leczenia dla przypadku klinicznego przedstawionego przez kursanta.

Prowadzący

 • lek. dent. Błażej Szczerbaniewicz

  Lekarz stomatolog, wykładowca, lider, prowadzący i opiekun klubu dyskusyjnego wg filozofii Spear Education. Lekarz stomatolog specjalizujący się od ukończenia studiów w zaburzeniach czynnościowych narządu żucia i leczeniu interdycyplinarnym. Od 1999 roku związany z European Academy of Craniomandibular Disorders (EACD) i American Academy of Orofacial Pain (AAOP). Prezydent Elekt EACD na lata 2012-2013. Praktyk i ceniony wykładowca m.in. Wydawnictwa Kwintesencja, Dentsply Polska…

Formularz do zapisu na szkolenie: "Problematyka okluzji i zaburzeń czynnościowych narządu żucia w stomatologii w ujęciu interdyscyplinarnym – Poziom III"

w dniu: 20 czerwca 2023 r.

Podmiot *

Dane uczestnika szkolenia

Dane do faktury

Zgody *