Cel szkolenia

Celem szkolenia nabycie umiejętności realizacji procesu obsługi pacjentów na poziomie rozmów telefonicznych, obsługi bezpośredniej na recepcji oraz zapewnienia pacjentowi komfortu w trakcie wizyty stomatologicznej. Na szkoleniu uczestnik również rozwinie kompetencje społeczne oraz profesjonalną obsługę pacjenta w placówce stomatologicznej.

Grupa docelowa

Rejestratorki medyczne

Ramowy program usługi

1. Mój archetyp psychologiczny:

 • testy psychologiczne ujawniający profile osobowości,

 • analiza archetypów wg Junga,
 • ja – inni – komunikowanie się z innymi w oparciu o ich archetypy,
 • lepsza współpraca z innymi ludźmi w zespole.

2. Prowadzenie rozmowy telefonicznej:

 • prawidłowy schemat rozmowy telefonicznej,
 • najczęstsze błędy popełniane w rozmowach telefonicznych,
 • profesjonalne schematy rozmowy telefonicznej,
 • gotowe odpowiedzi na pytania pacjentów,
 • rozmowa z pacjentem w sposób krótki i jednocześnie zachęcający.

3. Prezentowanie usług gabinetu stomatologicznego:

 • Avatar pacjenta,
 • badanie potrzeb pacjentów,
 • język korzyści,
 • wartości ważne dla pacjenta,
 • nie wchodzenie w kompetencje lekarza.

4. Trudne sytuacje w placówkach medycznych:

 • rodzaje trudnych sytuacji,
 • metody pracy z wymagającymi pacjentami,
 • rozwiązywanie problemów.

5. Protokoły rozmów:

 • protokół procesu,
 • protokół autorytetu.

6. Rozmowa z różnymi typami pacjentów:

 • pacjent reaktywny,
 • pacjent proaktywny,
 • pacjent na estetykę
 • pacjent na kompleksowe leczenie
 • odpowiadanie na obiekcje pacjentów

7. Techniki sprzedaży i negocjacji:

 • podstawowe techniki sprzedaży,
 • podstawowe techniki negocjacji,
 • najlepsze techniki sprzedaży i negocjacji dla placówek medycznych.

Efekty szkolenia

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik posiada wiedzę z zakresu:

 • zwiększania liczby pacjentów na kompleksowe leczenie stomatologiczne – implanty, protetykę, leczenie stawów skroniowo-żuchwowych,
 • zwiększania liczby pacjentów na konsultacje stomatologiczne,
 • procedur obsługi w kontaktach telefonicznych, bezpośrednich,
 • kompetencji wymaganych w pracy z pacjentem,
 • rozwiązywania trudnych sytuacji.

Po szkoleniu Uczestnik posiada umiejętności:

 • prowadzenia rozmowy telefonicznej w sposób krótki, zwięzły i konkretny,
 • realizowania w sposób płynny procesu obsługi pacjentów i organizacji pracy gabinetu na poziomie rozmów telefonicznych, obsługi bezpośredniej na recepcji, prawidłowej struktury rozmowy w trakcie wizyty stomatologicznej,
 • rozmowy z różnymi typami pacjentów na temat ich oczekiwań,
 • prowadzenia rozmów merytorycznych, konkretnych i skupionych na rozwiązaniach oraz wyznaczeniu konkretnego terminu spotkania z lekarzem,
 • stosowania poprawnego języka korzyści, pozwalającego na wzmocnienie poczucia komfortu i profesjonalizmu, opierającego się o dobre intencje oraz analizę psychologiczną pacjentów,
 • sprzedażowe i negocjacje.

Po szkoleniu Uczestnicy posiadają kompetencje:

 • empatycznego podejścia do każdego typu pacjentów,
 • rozpoznawania typów osobowości i reagowania w odpowiedni do tego sposób.

Prowadzący

 • Kamil Kuczewski

  Trener i doradca, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu komunikacji z pacjentem oraz budowania modeli biznesowych w gabinecie stomatologicznym. Od 2009 r. prowadził szkolenia wewnętrzne, a od 2015 r. dla lekarzy dentystów. Gościł na szkoleniach m.in. dla OIL Warszawa, PTTS i Glaxo Smith Cline. Obecnie prowadzi webinary oraz wykłada przedmioty takie jak Tworzenia standardów obsługi pacjenta oraz Monitorowanie i rozwój standardów obsługi pacjenta na uczelni Collegium Civitas.

  Jego artykuły można przeczytać w gazetach i portalach stomatologicznych takich jak Stomatologia, Dental Tribune, Medical Tribune, Infodent, Dental Radio, Stomatologia, Dentowizja i Dentonet.

  W 2009 r rozpoczął pracę w firmie CSA, która zajmowała się pozyskiwaniem klientów – tam przez 4 lata rozwijał firmę, aż doszedł do poziomu dyrektora zarządzającego, który kierował grupą 70 pracowników firmy. Firma osiągnęła 2 miejsce w obsłudze klienta i sprzedaży w Polsce. W roku 2013 rozpoczął współpracę z placówkami stomatologicznymi. Prowadził rozwój gabinetów stomatologicznych w gabinetach typu ‘start up’ oraz jednostkach funkcjonujących na rynku od kilkunastu lat. W zakresie jego obowiązków była optymalizacja modeli biznesowych. W roku 2015 r. na bazie swoich dotychczasowych doświadczeń i szkoleń zaczął edukować właścicieli placówek stomatologicznych, menadżerów i lekarzy dentystów, rozpoczynając projekt DentalWay, który dynamicznie rozwija się, aż do dziś.

Formularz do zapisu na szkolenie: "Profesjonalna recepcja 2 – Profesjonalne prezentowanie usług"

w dniu: 14 kwietnia 2023 r.

Podmiot *

Dane uczestnika szkolenia

Dane do faktury

Zgody *