Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pokazanie modelu komunikacji Nonviolent Communication (NVC) oraz zaprezentowanie jak za pomocą NVC konstruktywnie udzielać pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej, prosić o wsparcie i budować relacje oparte na współpracy, konstruktywnie odmawiać, konstruktywnie reagować na odmowę. Nonviolent Communication (NVC) to rewolucyjny model komunikacji oraz zmiany swoich negatywnych postaw stworzony przez Marshalla Rosenberga – amerykańskiego psychologia, psychoterapeuty i mediatora.

Grupa docelowa

Osoby pracujące w różnych zespołach.

Ramowy program usługi

1. Psychologia konfliktów:

 • jawny i niejawny poziom konfliktu,
 • wpływ sposobu komunikacji na tworzenie się konfliktów – błędy na poziomie treści i błędy na poziomie formy komunikatu (język dominacji),
 • drabina konfliktu – ewolucja konfliktu oraz konstruktywne pracowanie z nim na różnych jego poziomach.

2. Psychologia komunikacji:

 • model kwadratu komunikacyjnego Friedmana Schulz von Thuna – 4 sposoby słuchania i wyrażania komunikatów,
 • komunikacja i emocje – czyli jak to, co mówimy wpływa na sposób myślenia, stany emocjonalne i zachowania innych ludzi,
 • język dominacji – najczęstsze błędy komunikacyjne, które niszczą dobrą atmosferę w zespole, motywację pracowników i zaogniają konflikty (czynna i bierna agresja).

3. Wprowadzenie do NVC – 4 elementy komunikacji relacyjnej:

 • różnice pomiędzy komunikacją relacyjną i tradycyjną komunikacją,
 • różnice między komunikatem TY, a komunikatem JA,
 • narzędzia NVC – empatyczna szczerość i empatyczna parafraza,
 • różnice między standardową parafrazą, a empatyczną parafrazą,
 • różnice między destruktywną szczerością, a empatyczną szczerością,
 • pułapki w praktykowaniu NVC – różnica między empatią emocjonalną, a empatią poznawczą według Paula Bloom’a.

4. Konstruktywne radzenie sobie ze stresem w sytuacjach trudnych:

 • inteligencja emocjonalna,
 • konstruktywnie i destruktywne metody pracy ze stresem,
 • proces pracy ze stresem w oparciu o NVC – zachowanie spokoju w sytuacjach trudnych.

5. Stosowanie NVC w rozmowach z trudnym pacjentem:

 • formułowanie próśb w oparciu o NVC,
 • konstruktywne odmawianie wg NVC,
 • konstruktywne reagowanie na odmowę wg NVC,
 • konstruktywne dziękowanie wg NVC.

Efekty szkolenia

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik posiada wiedzę z zakresu:

 • psychologii komunikacji,
 • nawyków komunikacyjnych zwiększających prawdopodobieństwo powstawania nieporozumień i konfliktów,
 • nawyków komunikacyjnych negatywnie wpływających na atmosferę i chęć współpracy.
 • modelu komunikacji Nonviolent Communication (NVC).

Po szkoleniu Uczestnik posiada umiejętności:

 • stosowania technik pracy z emocjami ułatwiających zachowanie spokoju w sytuacjach trudnych,
 • wzmocnienia asertywności,
 • stosowania technik komunikacji, pozwalających szybciej dochodzić do porozumienia.

Po szkoleniu Uczestnicy posiadają kompetencje:

 • konstruktywnego udzielania pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej,
 • budowania relacji opartych na współpracy.

Prowadzący

 • Kamil Kuczewski

  Trener i doradca, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu komunikacji z pacjentem oraz budowania modeli biznesowych w gabinecie stomatologicznym. Od 2009 r. prowadził szkolenia wewnętrzne, a od 2015 r. dla lekarzy dentystów. Gościł na szkoleniach m.in. dla OIL Warszawa, PTTS i Glaxo Smith Cline. Obecnie prowadzi webinary oraz wykłada przedmioty takie jak Tworzenia standardów obsługi pacjenta oraz Monitorowanie i rozwój standardów obsługi pacjenta na uczelni Collegium Civitas.

  Jego artykuły można przeczytać w gazetach i portalach stomatologicznych takich jak Stomatologia, Dental Tribune, Medical Tribune, Infodent, Dental Radio, Stomatologia, Dentowizja i Dentonet.

  W 2009 r rozpoczął pracę w firmie CSA, która zajmowała się pozyskiwaniem klientów – tam przez 4 lata rozwijał firmę, aż doszedł do poziomu dyrektora zarządzającego, który kierował grupą 70 pracowników firmy. Firma osiągnęła 2 miejsce w obsłudze klienta i sprzedaży w Polsce. W roku 2013 rozpoczął współpracę z placówkami stomatologicznymi. Prowadził rozwój gabinetów stomatologicznych w gabinetach typu ‘start up’ oraz jednostkach funkcjonujących na rynku od kilkunastu lat. W zakresie jego obowiązków była optymalizacja modeli biznesowych. W roku 2015 r. na bazie swoich dotychczasowych doświadczeń i szkoleń zaczął edukować właścicieli placówek stomatologicznych, menadżerów i lekarzy dentystów, rozpoczynając projekt DentalWay, który dynamicznie rozwija się, aż do dziś.

Formularz do zapisu na szkolenie: "Profesjonalna recepcja 3 – Asertywność i trudne sytuacje"

w dniu: 9 czerwca 2023 r.

Podmiot *

Dane uczestnika szkolenia

Dane do faktury

Zgody *