Cel szkolenia

Opiekun pacjenta to osoba towarzysząca pacjentowi od pierwszej do ostatniej wizyty w klinice, od rozpoczęcia do zakończenia leczenia. Opiekun pomaga przejść pacjentowi wszystkie niezbędne konsultacje i badania. Następnie we współpracy z lekarzem prowadzącym przygotowuje kompleksowy plan leczenia, który szczegółowo omawia z pacjentem, wyjaśniając wszystkie etapy leczenia. Opiekun odpowiada na wszelkie pytania pacjenta oraz rozwiewa obawy związane najczęściej ze strachem przed leczeniem u stomatologa. Opiekun przedstawia też wszystkie koszty leczenia oraz koordynuje kolejność i czas wizyt u poszczególnych specjalistów.

Dla kogo jest dedykowane to szkolenie

Nasze szkolenie dedykujemy lekarzom dentystom, menadżerom i właścicielom placówek stomatologicznych, którzy chcą podwyższyć swoje umiejętności negocjacyjne i kompetencje zarządcze oraz wdrożyć stanowisko Opiekuna Pacjenta w swojej placówce stomatologicznej.

Ramowy program szkolenia:

1. Zadania Opiekuna pacjenta:

 • Obowiązki opiekuna pacjenta;
 • Forma pracy koordynatora leczenia;
 • Jak zrekrutować odpowiednią osobę na to stanowisko;
 • Wdrożenie opiekuna pacjenta do już funkcjonującego zespołu;
 • Podstawowe pojęcia finansowe niezbędne do oceny opłacalności leczenia;
 • Strategie finansowania procedur stomatologicznych;
 • Koordynacja leczenia pacjentów zagranicznych.

2. Rola opiekuna leczenia w budowaniu wartości usługi stomatologicznej

 • Obsługa pacjenta jako proces;
 • Podział na segmenty pacjentów oraz określenie potrzeb każdego z nich;
 • Praktyczne przekazy komunikacyjne, skierowane do poszczególnych grup.

3. Strategie negocjacyjne

 • Schemat wizyt w trakcie codziennych rozmów z pacjentem.
 • 1 wizyta konsultacyjna – rozmowa wstępna i badanie.
 • Badanie potrzeb.
 • Ważne wskazówki dotyczące rozmów.
 • 2 wizyta konsultacyjna – prezentacja planu leczenia.
 • CZK – podkreślanie korzyści z leczenia.
 • case study
 • Jak krok po kroku zrealizować to, co się sprawdza w praktyce.

Efekty szkolenia:

Uczestnik szkolenia będzie posiadał wiedzę z zakresu:

 • finansowania procedur stomatologicznych,
 • tworzenia standardów obsługi pacjenta w swojej placówce,
 • budowania łańcucha wartości dodanej,
 • roli i zadań koordynatora leczenia,
 • kompetencji, jakie powinien posiadać koordynator leczenia.

Uczestnik szkolenia będzie posiadał umiejętności:

 • analizy potrzeb pacjentów,
 • tworzenia przekazów komunikacyjnych dostosowanych do określonych grup,
 • stosowania różnych technik negocjacyjnych,
 • zarządzania procesem przygotowania pacjenta do leczenia,
 • zarządzania komunikacją na linii lekarz – koordynator leczenia – pacjent.

Uczestnik szkolenia będzie posiadał kompetencje:

 • negocjacji i rozmowy z pacjentem o jego oczekiwaniach w związku z leczeniem,
 • biznesowego patrzenia na procesy medyczne zachodzące w placówce.

Prowadzący

 • mgr Marek Dornowski

  Pomysłodawca, prezes i współwłaściciel Premium Dental Group – spółki, która zbudowała i zarządza placówkami stomatologicznymi Kraina Zdrowego Uśmiechu. Posiada szerokie doświadczenie biznesowe, które wykorzystuje podczas szkoleń. Wśród naszych klientów ceniony za dużą wiedzę i bardzo praktyczne podejście do tematu. Absolwent studiów MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Szkolił się także w ramach Chartered Institute of Marketing. Praktyk i pasjonat dzielenia się wiedzą.

Formularz do zapisu na szkolenie: "Opiekun pacjenta"

w dniu: 12 maja 2023 r.

Podmiot *

Dane uczestnika szkolenia

Dane do faktury

Zgody *