Czemu będzie poświęcone seminarium

 • Okluzja pojęcia podstawowe: maksymalne zaguzkowanie, relacja centralna (CR), centralna okluzja (CO), poślizg z centralnej okluzji do maksymalnego zaguzkowania (MZ).
 • Modele okluzji dla uzupełnień stałych i ruchomych, podobieństwa i różnice.
 • Okluzja i mięśnie w maksymalnym zaguzkowaniu.
 • Okluzja i mięśnie a wzorce ruchowe.
 • Rejestracja łukiem twarzowym/analizatorem DFA podobieństwa i różnice.
 • Montowanie modeli w artykulatorze i czego z niego możemy się nauczyć.
 • Rejestracja relacji centralnej pod kątem analizy czynnościowej.
 • Ocena zamontowanych modeli w artykulatorze.
 • Opcje leczenia po zamontowaniu modeli w artykulatorze w CR.
 • Położenie żuchwy w maksymalnym zaguzkowaniu co oznacza dla pacjenta i dla lekarza.
 • Zwarcie a wzorce ruchowe żuchwy.
 • Zwarcie w koncepcji trójnoga oraz położenia żuchwy w stawie skroniowożuchwowym.(ssż)
 • Okluzja a staw skroniowo-żuchwowy implikacje kliniczne.
 • Zwarcie w różnych wadach ortognatycznych klasy II, III, zgryzach otwartych czy głębokich.

Czego się nauczysz

Dlaczego okluzja wydaje się skomplikowana. Jak uczynić ją przewidywalną u większości pacjentów? Jak z wyprzedzeniem rozpoznać pacjentów wysokiego ryzyka?

 • Pewności w rozumieniu funkcjonowania ssż. Jak duży problem dla twoich pacjentów może stanowić brak prawidłowego funkcjonowania ssż? Jak w tej sytuacji rozmawiać z pacjentami na temat dysfunkcji ssż?.
 • Efektywnej identyfikacji problemów z mięśniami narządu żucia i określenia czy konieczne jest wprowadzenie leczenia oraz jak przedyskutować to z pacjentem.
 • Jak wygląda pełne badanie mięśni narządu żucia w oparciu o kartę badania czynnościowego wg Spear Education. Jak efektywnie można to wykonać w każdej praktyce.
 • Jak nabrać pewności siebie przy wyborze różnych diagnostycznych narzędzi okluzyjnych kierując się diagramem kolejności wyboru narzędzi opartym na symptomach i wynikach leczenia pacjentów z naciskiem na to jak przedyskutować opłaty za metody leczenia.
 • Jak i kiedy użyć modeli stomatologicznych w trakcie procesu planowania leczenia okluzji włączając w to rolę łuku twarzowego. Metodyka rejestracji zwarcia i przeniesienia jej z zębów na modele diagnostyczne i do świata cyfrowego.
 • Ustalić czy ekwilibracja okluzji jest konieczna oraz jak ją przeprowadzić przewidywalnie. Jak wyjaśnić to pacjentowi?
 • Co zrobić z okluzją u pacjentów ze znaczącym nagryzem poziomym, zgryzem otwartym przednim, zgryzem głębokim lub z wadami klasy III u pacjentów nie korzystających z pomocy ortodonty.
 • Jak łatwo przewidywalnie wykonać rejestrację zgryzu u pacjentów przygotowanych do przebudowy zwarcia od prostych uzupełnień zębów bocznych do pełnych łuków zębowych.

Zakres zajęć praktycznych

 • Samodzielna rejestracja łukiem twarzowym/analizatorem zębowo-twarzowym.
 • Samodzielna deprogramacja rejestratorem listkowym (leaf Gauge), pokaz deprogramacji z wykorzystaniem aparatu typu Lucia Jig czy rękoczynu Dawsona.
 • Samodzielne rejestrowanie centralnej okluzji oraz przeprowadzenie testu obciążenia ssż i mięśni.
 • Pokaz pracy analizatorem zębowo-twarzowym Kois DFA.
 • Pokaz badania zwarcia na jednym z uczestników modułu.
 • W miarę wolnego czasu pokaz badania zwarcia na pacjentach prowadzącego moduł.
 • Pokaz pracy z artykulatorem na przykładzie artykulatora Panadent, dobór rodzaju artykulatora, nastawienie parametrów artykulatora.
 • Pokaz wykonawstwa indywidualnego stolika siecznego.
 • Pokaz wykonania ekwilibracji na modelach jednego z uczestników i/lub w miarę wolnego czasu samodzielna ekwilibracja na modelach własnych.
 • Samodzielne przygotowanie planu leczenia dla wybranego przypadku klinicznego omówionego z Spear Education (np. z zaburzoną płaszczyzną sieczną lub okluzyjną).
 • Samodzielne przygotowanie planu leczenia dla przypadku klinicznego przedstawionego przez kursanta.

Prowadzący

 • lek. dent. Błażej Szczerbaniewicz

  Lekarz stomatolog, wykładowca, lider, prowadzący i opiekun klubu dyskusyjnego wg filozofii Spear Education. Lekarz stomatolog specjalizujący się od ukończenia studiów w zaburzeniach czynnościowych narządu żucia i leczeniu interdycyplinarnym. Od 1999 roku związany z European Academy of Craniomandibular Disorders (EACD) i American Academy of Orofacial Pain (AAOP). Prezydent Elekt EACD na lata 2012-2013. Praktyk i ceniony wykładowca m.in. Wydawnictwa Kwintesencja, Dentsply Polska…

Formularz do zapisu na szkolenie: "Problematyka okluzji i zaburzeń czynnościowych narządu żucia w stomatologii w ujęciu interdyscyplinarnym – Poziom I"

w dniu: 25 kwietnia 2023 r.

Podmiot *

Dane uczestnika szkolenia

Dane do faktury

Zgody *